SEA-TEK INFO

 

 

 

Sea-Tek din leverandør av maritimt utstyr og tjenester.

 Hovedvirksomhet

  • Sea-Tek Power  –  Leverer fremdriftsanlegg og vannjetsaggregater basert på kjente merkenavn.
  • Sea-Tek Service – Utføre service og vedlikehold til arbeidsbåter.
  • Sea-Tek Supply –  Import og distribusjon av maritime høykvalitets produkter.

Visjon

Sea-Tek skal gjennom å tilby høykvalitets produkter, fleksibilitet og godt omdømme gi kunden en bekymringsløs hverdag.

Kvalitet

Målsettingen til Sea-Tek AS er å levere tjenester og produkter av høy kvalitet som oppfyller våre kunders krav, forventninger og behov. Våre tjenester skal også oppfylle krav satt av myndigheter og av bedriften selv. Sea-Tek AS skal levere avtalt produkt og tjeneste til rett tid og pris. Vi har etablert og dokumentert et ledelsessystem som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 standard. Ledelsessystemet er en del av vårt overordnede styringssystem og skal sikre etterlevelse av selskapets interne prosedyrer, samt kundenes krav og forventinger.

Etikk

Sea-Teks etiske retningslinjer omfatter følgende forhold:

  • Etterlevelse av lover, regler og styrende dokumenter
  • Åpenhetsloven: arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Klima og miljø
  • Forretningsetikk
  • Leverandøroppfølging

Bærekraft

Sea-Tek ønsker å være en bærekraftig bedrift, som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Sea-Tek tilbyr maritime industrien miljøvennlige elektriske motorer, hybrid løsning og gyrostabilisator som kan redusere opptil 95% av båtens slingring.  

Sea-Tek utfører vedlikehold og reparasjon av motorer, gir og vannjet. Gjennom vedlikehold og reparasjon bidrar vi til optimale driftsforhold og maksimering av levetid for drivlinjen som er i drift. 

Sea-Tek overhaler brukte deler for gjenbruk som vannjet, diesel motorer, girkasser, dieselpumper og injektorer.  

Avfall kildesorteres og leveres til gjenvinning eller spesialhåndtering. Som eksempel leveres skrapmetall og spillolje til gjenvinning. Bygget har oljeutskillere som sikrer mot utslipp til ytre miljø. 

Arbeidsmiljø

I vår bedrift setter vi arbeidsmiljø høyt. Det er viktig at ansatte trives på jobb, og at de trives med arbeidet de utfører. Vi er opptatt av hverandre som personer, og vi skal ha en god balanse mellom arbeid og fritid. Å skape og bevare et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig jobb, man er nødt til å jobbe målrettet for å lykkes.