SJØVANNSALARM MED DISPLAY

Sjøvannsalarm (20162)

Alarm og aktiverer rødt lyspanel hvis kjølevannstrømmen stopper. For 1-1/2» slangestørrelse
Inkluderer to strømningsdetektorer, 85 dB Piezo Buzzer og rødt lyspanel. Forhindrer overoppheting av motor på grunn av tett sjøvannfilter som rusk, sjøgress eller plast.
Varsler om strømningstap på grunn av skade på sjøvannsinntak eller redusert effekt.